Nieuws

Het Nieuwe Normaal

“Het nieuwe normaal”, een boekje met gedichten voor het onderwijs die geschreven zijn tijdens de Corona-periode; met cartoons van Len Munnik, winnaar van de Inktspotprijs 2020. Op 2 oktober verschijnt de 3e druk. Alle opbrengsten zijn bestemd voor het Noodfonds van Edukans. De 1e en 2e druk hebben inmiddels een bedrag van ruim € 13.000,– voor dit doel opgebracht!

Bestellingen zie: https://boekwinkel.levendiguitgever.nl/home/97-het-nieuwe-normaal.html

Hier lukt het nog

Drie collega’s thuis
die mogen hier niet komen
die waren aan het hoesten
en meer van die symptomen,
twee collega’s moeten zich vandaag
toch maar laten testen
en onze directeur zit deze week
stevig in de nesten

hoe krijgt hij dit nou weer geregeld
wie kan er voor de klas,
hoe houdt hij ’t zakie draaiende, al is het halfwas
en al die kinderen snotteren
met dit herfstig weer,
heel stiekem denkt hij even:
ik denk dat ‘k emigreer.

Maar ja,
’t is elders niet veel beter
hier lukt het nog een beetje
op anderhalve meter,
dus gaat hij zelf maar voor de klas
en plotseling beseft hij weer
hoe leuk dat eigenlijk was!

29 september 2020
arie de bruin

Moeten we dan alles goedvinden?

Dit is de titel van het nieuwe Jaarboek van de Janusz Korczakstichting, onder eindredactie van Arie de Bruin Uitgever SWP: ISBN 9789088509377

OMSCHRIJVING

Hoeveel vrijheid geef je een kind om zijn eigen weg te gaan? Hoeveel beperkingen leg je hem op, welke grenzen zijn er, hoe leer je hem of haar de nodige zelfdiscipline? Deze dilemma’s, waar iedere opvoeder mee te maken heeft, zijn niet nieuw.

‘Moeten we dan alles goedvinden?’ is een uitspraak van Janusz Korczak (1878 – 1942), grondlegger van de rechten van het kind. Zijn leven lang was hij op zoek naar een antwoord en hij kwam tot de conclusie: ‘Ik weet het niet!’ Iedere situatie vraagt om een zorgvuldige afweging, waarbij het recht van het kind op respect voorop staat.

Nadrukkelijk gaf Korczak ook ruimte aan de vraag van kinderen: Moeten wíj dan alles goedvinden? Kinderen hebben ook het recht het gedrag van volwassenen aan de kaak te stellen.

Korczak zegt wel hoe het in zijn optiek in ieder geval niét moet. Er zijn daarom uitspraken van hem opgenomen die tot nadenken stemmen en richting geven bij de mooie en soms weerbarstige zoekttocht van kinderen en hun opvoeders.

Verschillende auteurs beschrijven in dit jaarboek van de Janusz Korczak Stichting hoe zij met deze dilemma’s omgaan: thuis, in het onderwijs, bij de sportclub of in de jeugdzorg. Naast praktijkverhalen wordt door enkele auteurs ook een grondige pedagogische analyse gemaakt.

Vanzelfsprekend komen kinderen aan het woord met hun mening en hun vragen. Een prachtig verhaal van de bekende kinderboekenschrijver Jacques Vriens zorgt ervoor dat zowel kinderen als volwassenen dit boek (samen) kunnen lezen.

Korczak Conferentie Tel Aviv

Van 26 t/m 29 november werd de Internationale Korczakconferentie gehouden in de Universiteit van Tel Aviv. Arie was daar namens de Nederlandse Korczakstichting vertegenwoordigd en hoede een lezing over het project “Jij hoort in onze klas” , een project voor de basisschool over de Jodenvervolging in Rotterdam.

Op vrijdag 29 werd The Korczak Education Center in Rashada Neurim officieel geopend met medewerking van een Klezmerband, bestaande uit kinderen en jongeren uit Polen.

Geef een reactie