Projecten

Arie is bij verschillende organisaties actief:

  1. Janusz Korczak Stichting: Hij is sinds 2012 voorzitter van het bestuur van deze stichting
  2. Edukans: als vrijwilliger is hij sinds 2011 betrokken bij het Worldteacher Programma van de stichting Edukans. Hij geeft jaarlijks leiding aan  groepen leerkrachten en studenten tijdens een exchange-programma o.m. in Kenia, Uganda en Malawi. Hij is ook betrokken bij de ontwikkeling van het WT-schoolleidersprogramma.
  3. Stichting Joods Kindermonument: sinds 2013 is hij voorzitter van de onderwijswerkgroep van de stichting Loods24/Joods Kindermonument Rotterdam.
  4. Stichting Veelkleurige Religies Rotterdam: hij is lid van de onderwijswerkgroep van deze stichting en tevens lid van de werkgroep Educatief Centrum Wereldreligies.

Janusz Korczak Stichting

Janusz Korczak (1878-1942)

TT7is één van de grootste pedagogen van de 20e eeuw, maar relatief onbekend. Hij heette eigenlijk Henryk Goldschmidt, maar publiceerde als Jood onder een Poolse naam.

Hij was kinderarts en stichtte in 1912 een weeshuis, Dom Sierot, in Warschau. Hier realiseerde hij een plaats voor kinderen waar zij gerespecteerd werden en tot hun recht konden komen. In de tweede wereldoorlog werd zijn weeshuis verplaatst naar het ghetto van Warschau. In een veel te kleine behuizing en ondanks de vaak dramatische omstandigheden probeerde hij voor ruim 170 kinderen toch een plaats te creëren waar zij met respect werden behandeld en zich veilig voelden. In augustus 1942 werden alle kinderen met de leiding van het weeshuis naar Treblinka vervoerd en vergast. Korczak bleef zijn kinderen trouw en ging met hen mee de gaskamer in. In Yad Vashem in Jeruzalem staat een indrukwekkend standbeeld van hem.

Hij schreef vele boeken, zowel voor kinderen als voor volwassenen en verwerkte zijn dagelijkse ervaringen met de kinderen op een bijzondere manier. Niet voor niets wordt hij gezien als één van de belangrijkste grondleggers van de Rechten van het Kind. Zijn pedagogische ideeën zijn nog steeds uiterst actueel voor iedere opvoeder: ouders, leraren, groepsleiders, opa’s en oma’s.

imagesDe Janusz Korczakstichting zet zich in om zijn gedachtegoed te verspreiden in de wereld van onderwijs en opvoeding. Kijk op:www.korczak.nl en wordt lid/donateur voor minimaal € 25,– per jaar.

 

Edukans

Edukans is dè ontwikkelingsorganisatie in Nederland voor onderwijs. Zie: http://www.edukans.nl Eén van de programma onderdelen is het World Teacher project: een uitwisselingsprogramma. Nederlandse leerkrachten, studenten en directeuren gaan enkele weken naar één van de deelnemende landen en werken samen met hun collega's aan de ontwikkeling van het onderwijs. Arie heeft sinds 2011 leiding gegeven aan WT-groepen in Uganda, Kenia en sinds 2018 in Malawi. Tevens heeft hij meegewerkt aan de ontwikkeling van het WT-
schoolleidersprogramma

Juf op de radio

Door de coronacrisis gaan wereldwijd ruim anderhalf miljard kinderen niet naar school. Voor velen is digitaal onderwijs onmogelijk. In samenwerking met lokale organisatie verzorgt Edukans nu in 5 landen speciale radioprogramma’s voor de kinderen en hun ouders. Lokale onderwijzers ondersteunen de gezinnen ter plekke.

Om dit te bekostigen heeft Edukans een speciaal Noodfonds in het leven geroepen. Steun dit via giro 515 (IBAN: NL21 INGB 0000 0005 15, o.v.v. Noodfonds Edukans). Ook de opbrengsten van het boekje “Het Nieuwe Normaal” zijn bestemd voor het Noodfonds. Tot nu toe (augustus 2020) heeft dit inmiddels € 13.500 opgebracht!

Geen reizen door COVID19

Door de wereldwijde corona-crisis heeft Edukans helaas alle reizen voor dit jaar moeten cancelen. De Malawi-groep was hevig teleurgesteld, maar heeft zich en-masse opgegeven om volgend jaar naar Malawi te gaan. Maar helaas, ook in 2021 zullen we nog niet in april/mei naar Malawi kunnen. Mogelijk zullen er in het najaar van 2021 weer WT-reizen mogelijk zijn!

Critical Friends in Malawi

Van 7 t/m 18 januari 2020 ging Arie nog naar Malawi om namens Edukans in samenwerking met de lokale onderwijsorganisatie EEDF op 6 scholen het programma Critical Friends te introduceren. De bedoeling is dat scholen elkaar regelmatig gaan bezoeken en dan doelgericht een onderwerp kiezen om samen uit te werken en van elkaar te leren.

Stichting Veelkleurige Religies Rotterdam

Rotterdam kent veel verschillende religies en culturen. De stichting Veelkleurige Religies Rotterdam (VRR) wil mensen laten kennismaken met deze rijke diversiteit en met elkaar. De activiteiten van VRR zijn erop gericht om mensen met elkaar en elkaars religie in contact te brengen. De kennis en dat contact is waardevol om meer begrip te krijgen voor elkaar. Veelkleurige Religies Rotterdam organiseert lezingen, symposia en reizen langs gebedshuizen zoals moskeeën, mandirs, synagogen en kerken. Verder is er voorlichtingsmateriaal beschikbaar. Zie: https://veelkleurigereligies.wordpress.com/over/

Arie is lid van de werkgroep Onderwijs en organiseert o.m. het project Gastvrij Ontvangen: pabo-studenten gaan op bezoek bij gezinnen met diverse culturele en religieuze achtergronden. Nadere informatie: https://veelkleurigereligies.wordpress.com/onderwijs-en-religie/

Joods Kindermonument Rotterdam

https://www.loods24rotterdam.nl/kindermonument/

In 2013 werd in Rotterdam het Joods Kindermonument onthuld door burgemeester Aboutaleb. Arie was de initiatiefnemer van een speciaal lesprogramma voor de bovenbouw van het basisonderwijs in Rotterdam: "Jij hoort in onze klas". Kinderen van een groot aantal Rotterdamse basisscholen verdiepten zich in de achtergrond van de 687 kinderen wiens naam op het monument staat. Dit project wordt sindsdien jaarlijks op diverse scholen in Rotterdam uitgevoerd en er zijn inmiddels ook varianten gemaakt voor scholen in Dordrecht en Zwijndrecht.

30 juli 2020

Dit jaar was het niet mogelijk een centrale herdenking te houden bij het monument op 30 juli, de dag waarop in 1942 de eerste treinen vanuit Loods 24 naar Westerbork vertrokken.
's Morgens hebben we wel bloemen gelegd bij het kindermonument met een aantal kinderen van de Zomerschool. In samenwerking met Verhalenhuis Belvedère hebben we de kinderen verteld over de geschiedenis van de Joodse kinderen. Vervolgens mochten zij de namen gaan zoeken en bloemen leggen.

Levenslicht

Op 26 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat Auschwitz werd bevrijd. Op die dag wordt in Rotterdam het tijdelijk monument "Levenslicht" onthuld: 104.000 lichtgevende steentjes, symboliserend de 104.000 Mensen (Joden, Roma en Sinti) die in WO2 zijn weggevoerd uit Nederland en vermoord in de vernietigingskampen. De stenen worden daarna verspreid over heel Nederland. De 500 steentjes die in Rotterdam blijven gaan naar verschillende plaatsen, waaronder een aantal scholen. Ik heb een speciale lesbrief geschreven voor de Rotterdamse scholen die deelnemen.

"Jij hoort in onze klas"

Wie waren de kinderen die in de jaren 1942-1943 vanuit Rotterdam vertrokken en nooit zijn teruggekeerd? Vanaf de verzamelplaats Loods 24 aan de Rotterdamse Spoorweghaven, ter hoogte van het Poortgebouw aan de Stieltjesstraat, zijn 684 Rotterdamse Joodse kinderen in de leeftijd van één maand tot en met twaalf jaar gedeporteerd naar Westerbork. Met hun namen op een nieuw te realiseren Joods Kindermonument herdenken we hun lot. Tegelijkertijd richten we daarmee een monument op voor een vreedzame samenleving, als baken binnen het onderwijs.
Er is een prachtig project ontwikkeld voor de bovenbouw van de basisschool door de onderwijswerkgroep (Andries van der Wal, Albert Oosthoek, Mariet Brouwers , Tineke van der Linden, Ria Kruidenier en Arie de Bruin vz). Het project is ook te gebruiken in de onderbouw van het VO. Inmiddels is het op ruim 70 Rotterdamse scholen uitgevoerd en opgenomen in het jaarlijkse programma. Het project is gratis te downloaden: Zie: https://www.loods24rotterdam.nl/onderwijsproject-jij-hoort-op-onze-school/
Wil je meer informatie? Mail dan naar de voorzitter van de werkgroep: ariecdebruin@kpnmail.nl

Stolpersteine in Dordrecht

Ook in 2017 zijn in april en in juni weer Stolpersteine geplaatst in Dordrecht. Verschillende scholen hebben het project uitgevoerd met leerlingen van de bovenbouw en waren ook bij de plaatsing met de kinderen aanwezig. Zie: http://www.stolpersteine-dordrecht.nl
In maart 2017 hebben we met groot succes in samenwerking met het Stadsarchief Rotterdam een mini-conferentie georganiseerd over "Onderwijs over de Holocaust" . Er was veel belangstelling, ook van de nationale pers. Staatssecretaris Sander Dekker en wethouder Hugo de Jonge waren ook van de partij; een geweldige waardering voor ons werk.
In Dordrecht zijn op 18 februari 2015 opnieuw een aantal Stolpersteine geplaatst (zie http://www.stolpersteine-dordrecht.nl). Het onderwijsproject dat ontwikkeld is voor de Rotterdamse basisscholen ter gelegenheid van de onthulling van het Joods Kindermonument, is door Arie de Bruin herschreven voor de Dordtse situatie. Enkele basisscholen (dr. Bavinckschool, en school Vest) hebben het project in het kader van het plaatsen van de Stolpersteine in Dordrecht in het programma opgenomen. Het project heet hier "Buren van toen".
Bij de onthulling waren kinderen van beide scholen aanwezig die ook gedichten voorlazen.
Bekijk de website www.stolpersteine-dordrecht.nl